Зелено бъдеще за ДГ Първи юни- база Зорница, с помощта на деца и родители

В края на месец април 2019 година деца, родители и персонал от ДГ "Първи юни" - база "Зорница" участваха в облагородяване на дворното пространство и засаждане на широколистни дървета и храсти. Дейността е свързана с разработен и одобрен проект "Зелено бъдеще за ДГ "Първи юни" - "Зорница" по програмата финансирана от общинския бюджет- "Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил".
С изпълнение на дейностите, предвидени в проекта, децата на ДГ „Първи юни” – „Зорница” ще разполагат с нов кът от дворното пространство за игри и отдих на открито.
Проектът предвижда следните дейности: Закупуване и монтиране на беседка; въртележка с пейки, а така също и засаждане на над 20 бр. широколистни дървета, засяване на 150 кв.м. от дворното пространство с тревна смес, засаждане на цветя.

Госпожа Даниела Виткова - директорът на ДГ “Първи юни” сподели пред средствата за масова информация, че по традиция в ДГ " Мечта"  постоянна грижа е поддържането на красив двор, а това изисква много усилия, ентусиазъм и средства. Добре озелененият двор е начин за справяне със запрашеността, шума, замърсяването и ще осигури още по-добри възможности за контакт на децата с природата. Съвместният труд при почистване и озеленяване на дворното пространство и участието на децата, наравно със своите родители и персонал, ще бъде най-добрия пример, който ще засили положителното отношение и отговорност по опазването на околната среда от всички - малки и големи, деца и родители. Ето вижте:

 

proekt-zorn-1
proekt-zorn-2
proekt-zorn-3
proekt-zorn-4
proekt-zorn-5
proekt-zorn-6
proekt-zorn-7
proekt-zorn-8
proekt-zorn-9

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search