„Детска градина „Първи юни“ – наш зелен дом“

Под мотото „Детска градина „Първи юни“ – наш зелен дом“, през месец октомври 2018 година - персонал, родители и деца почистиха дворното пространство и засадиха 20 броя фиданки туя. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Сдружение „Платформа Агора“ и Община Кюстендил. Детската градина спечели проект на стойност 2 000 лв., благодарение на който ще се купят нови детски съоръжения, градинско оборудване и косачка за трева, за поддържане на зеленото дворно пространство.
Госпожа Д. Виткова - директор на детското заведение сподели, че ръководството полага постоянна грижа по озеленяване и поддържане на красиви, зелени детски площадки, а това изисква много усилия и средства. Благодарни сме, че на нашата покана се отзоваха много родители, някои от тях са бивши възпитаници на градината, „въоръжени” с лопати, мотички, метли, шпакли... За час над 20 туи бяха посадени на определените за целта места, а дворът „светна” от чистота”.

Дейността по озеленяването ще помогне за задълбочаване на познанията на децата за природата и околната среда, и ще провокира екологично- отговорно поведение в тях и в техните семейства.

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search