Документи на ДГ "Първи юни"

На горе

Документи на ДГ - общи

Грамота за доброта
Вътрешна квалификационна дейност на ДГ “Първи юни, гр. Кюстендил за учебната 2021-2022г.
Заявление по наредба 5 - отсъствие по уважителни причини
Годишен план за дейността на ДГ "Първи юни" за учебната 2021/2022 година
Правилник за дейността на ДГ " Първи юни" през учебната 2021/2922 година
План за квалификационна дейност в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2021/2022 година
Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил

Актуализиран с решение на педагогически съвет на ДГ от 15.09.2021 г.

Етичен кодекс на работещите с деца-2021/2022
Етичен кодекс на работещите в ДГ "Първи юни", Кюстендил

Актуализиран с решение на педагогически съвет на ДГ от 15.09.2021 г.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Заповед 507 за обявяване на класирането и определяне на изпълнителите на допълнителна педагогическа дейност - английски език за учебната 2020/2021 година
Протокол от 17.06.2021 г. за избор на изпълнители на допълнителна педагогическа дейност - английски език за учебната 2020/2021 година
Решение 424 на Общински съвет Кюстендил относно: Въвеждане на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст през учебната 2021/2022 година.
План за безопасността на движение по пътищата за 2021 година на ДГ "1 юни" - Кюстендил
Заявление за отсъствие на дете от подготвителна група
Указания, относно месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст
План за квалификационна дейност в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2020/2021 година
Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни" , гр. Кюстендил за периода 2020-2024 г.
Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search