Нас „щурчета”, ни наричат и всички много ни обичат. А ние най-обичаме игрите от сутрин рано та до вечер, също стихчета, песнички, игри, така минават наште дни.

Ако искаш ти да бъдеш с нас, ние чакаме те ела тогаз. Адресът е известен в яслена група „Щурче”, животът е песен.