Нас „щурчета”, ни наричат и всички много ни обичат. А ние най-обичаме игрите от сутрин рано та до вечер, също стихчета, песнички, игри, така минават наште дни.

Ако искаш ти да бъдеш с нас, ние чакаме те ела тогаз. Адресът е известен в яслена група „Щурче”, животът е песен.

Яслена група „Щурче”

ДГ”Първи юни”, Централна сграда

 

м.с. Соня Андреева

м.с. Любка Маринова

м.с. Емилия Димитрова

Помощник възпитател: Катя Тодорова