Яслената група към филиал "Зорница" е неразделна част от живота в детската градина.

Основната цел е адаптацията на детето към новите социални условия. Опознаването и усвояването на навици, умения и знания.

Доверието и сътрудничеството са в основата на отношенията между персонала и родителите.

За децата се грижат сестрите:

Теменужка Манова, Василка Влашка, Румяна Борисова

Лелка на групата:

Димитрина Георгиева