Ние сме света, ние сме децата. Ние ще опазим утре бъдещето на Земята! Нали ни е едничка, очаква тя от нас да го направим точно ти и аз!

8 март - една дата, която изпълни сърцата с гордост и щастие, майките на малките "маргаритки". Песничките, стихчетата и танците, изпълнени с много любов и вълнение, насълзи очите на гостите. С малките си ръчички всяко дете поднесе цветенце на своята майка, с което запечатаха обичта в сърцата им.

"БЛАГОДАРА ТИ МАМО, ЧЕ СЕ ГРИЖИШ ЗА МЕН"!!!

учителки: Аглика Бончева и Борислава Борисова, пом.възпитател: Маргарита Бонгурова

МОТО:

В нашата детска градина

полянка с цветя разцъфтя.

Бели, уханни и свежи,

в ранното утро тя заблестя.

Групата наша всеки обича.

Група „Маргаритка” с обич нарича.

Умни, усмихнати, смели,

красиви като цветчетата бели.

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на групаМАРГАРИТКА”

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Околен свят

Български език и литература

Математика

Околен свят

Български език и литература

Музика

физическа култура

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

музика

         

Физическа култура

Изобразително изкуство

Български език и литература

математика

Физическа култура