Възпитаниците на гр. ''Гъбка" и гр. "Палавници" на ОДЗ "Първи юни" гр. Кюстендил отбелязаха 2 април - Ден на детската книга като посетиха библиотеката на Читалище ''Пробуда", където научиха още интересни факти за света на приказките и любимите им приказни герои!
Финалът на празника и най-вълнуващ за децата, бе изпращане на приказка в небето и получаване на своя такава книжка с приказки! Педагози и родители допринесоха за изграждането на култура и отношение към детската книга!
 
 

На 11.04.2016г. Малките възпитаници придобиха и затвърдиха знания относно хигиенни навици, опазване на своето здраве и значимостта от посещение при лекаря. Специален гост - д-р Велкова.

Учители Весела Петрова и Елена Миленска, помощник възпитател Елза Стойова

В група „Гъбка“ заедно живеят,
Весело играят, учат се и пеят
Тринадесет момичета,
тринадесет момчета,
сръчни ръчички,
бързи крачета,
любопитни очички,
умни главички,
питат, разпитват,
рисуват,
танцуват,
цветенца садят и ги гледат как никнат,
който ги зърне, в миг ги обиква!

 

Правила на група „Гъбка“
Обичаме задружно да играем,
Играчките да пазим и подреждаме ний знаем.
Учтиво тук говорим всички!
С любими думички добрички:
- Добро утро !
-Добър ден.
-Довиждане, приятели, от мен!
В игрите – „Моля“, „Заповядай“,
В играчка- плачка, „Извинявай!“
Накрая винаги – „Благодаря!“
Това са наште правила.

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на група”ГЪБКА

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Български език

Математика

Български език

Околен свят

Околен свят

Физическа култура

Музика

Конструиране и технологии

Музика

Изобразително изкуство

         

Изобразително изкуство

Физическа култура

Математика

Физическа култура

Български език