Publication reference: CB006.1.11.079/PP2-01

Corrigendum No 1 to Works tender dossier “Remodeling kindergarten buildings to become “green” and renovation of “green” playgrounds in the kindergartens in Kyustendil” .

The Corrigendum and revised documents are attached HERE: click to download!

22 Декември 2016 г.

Обновяване на сгради – детски градини и

реновиране на прилежащите им детски площадки,

град Кюстендил

 

CB006.1.11.079/PP2-01

Детска градина Първи юни град Кюстендил възнамерява да възложи договор за строителство за Обновяване на сгради – детски градини и реновиране на прилежащите им детски площадки, град Кюстендил, България с финансовата помощ от Програма Interreg - ИПП ТГС България - Бивша югославска република Македония 2014- 2020 г. Тръжната документация е на разположение в ЦДГ Първи юни, град Кюстендил, ул Харалампи Митев, кв Запад, 2500 Кюстендил, България и публикувана на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

Крайният срок за подаване на оферти е 23.01.2017, 16:30 (местно време). Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

 

 Всички документи можете да изтеглите от тук: линк