Презентация на тема Конструиране и технологии и Околен свят можете да изтелите от тук

изтегли

Преентация на тема Вълшебствата на водата можете да изтелите от тук:

изтегли

План конспект по образователно направление БЕЛ за 4-та група можете да изтеглите от тук:

изтегли

План конспект по образователно направление Математика за 4-та група можете да изтеглите от тук:

изтегли

Даниела Виткова, директор на ДГ "Първи юни" в интервю Радио „Фокус” – Кюстендил.

Фокус: Госпожо Виткова, Детска градина „Първи юни” е едно от малкото детски заведения, спечелили проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, какво представлява самият проект?
Даниела Виткова: Ще започна с това, че ние сме с партньор детска градина „Детска радост” от град Струмица, Македония. От българска страна сме ние – трите детски градини, които са под шапката на „Първи юни”. Това са централната детска градина, както и бившите ни филиали „Зорница” и този в село Соволяно. Проектът е по приоритета за повишаване на трансграничните връзки между хората и институциите от двата региона. Целта е съвместно справяне с предизвикателствата за експлоатиране на неизползвания човешки и ресурсен потенциал. Ще имаме екипи от Кюстендил и Струмица.
Фокус: Какво ще се случи по този проекти, какви са основните му дейности?
Даниела Виткова: Ще бъде изработен един еко наръчник, по който децата от предучилищната възраст ще работят. Това, което е като най-мащабна дейност, е свързано с един ремонт на сградата ни в село Соволяно. Тази сграда към момента отвън е в лош вид. При нея ще се извърши ремонт на покрива, саниране, монтиране на нова дограма. Ще се направи и една еко площадка на двора. Ще се направи и един кабинет по екология, който ще бъде оборудван. На сградата ще се монтира и соларна инсталация, която да захранва детската градина с топла вода. По същия начин в централната ни сграда ще се направи екологична площадка от 12 кв. м. Ще се направи и ограда от еко материали. Кухненският блок също ще бъде захранен с топла вода от соларни батерии. Предвидено е и оборудването на кабинет по екология и доставка на необходимата техника. Учителите ще преминат и специална подготовка. Същото се отнася и за сграда „Зорница”, но там няма да има соларни батерии, защото Община Кюстендил има друг проект в тази връзка.
Фокус: Каква е продължителността на проекта и неговата стойност?
Даниела Виткова: Целият проект ще се изпълнява в шест тримесечия, преди няколко дни бях в София, където беше връчен договорът по проекта и вече започва неговото изпълнение. За всяко тримесечие ние имаме съответните дейности. Общият бюджет на проекта е 399 500 евро, а само за нашата част стойността е почти 200 000 евро. Това е една доста сериозна сума, която предполага наистина трайни резултати и ефект от целия този проект.
Фокус: Какъв е броят на децата и на родителите, които пряко ще бъдат засегнати от подобренията?
Даниела Виткова: При нас децата са общо 286, а тук трябва да включим и децата в яслените групи. Като преки участници в проекта са 319 деца. Ще бъдат включени и родители. Предвидени са посещения на деца, родители и учители от Кюстендил в Струмица. Около 180 са включените родители в проекта. Освен това имаме и меки мерки по проекта, включени са различни срещи, празници и други.
Фокус: Казахте ефект и трайни резултати, като изключим ремонтните дейности какво друго предстои?
Даниела Виткова: Предвижда се изготвянето на една програма за екологично образование на децата. Ще се издадат книжки за оцветяване по тази тема, които ще се разпространяват и в останалите детски градини. Ще бъдат включени по един писател и композитор, които ще трябва да направят две песни на екологична насоченост. Освен това ще се изработят и информационни брошури. Ще се изготви и програма за обучение на учителите, споделянето на опит и практически дейности. Самите учители ще се научат по какъв начин сами могат да развиват екологични идеи. Учителите ще положат и изпит, ще пишат есе по темата. Предвижда се и връчването на сертификати. Много са дейностите, но става въпрос и за много средства, които трябва да бъдат заслужени с нашата работа.