Екип: Цветелина Стойнева и Мариана Велинова (старши учители); Венетка Атанасова (пом. възпитател)

 

Девиз: „Да учим и творим – за нас е миг неповторим!“

 

С песни, танци и игра, ние откриваме света! И от всичко на земята най-обичаме играта!“ Това сме ние децата от група „КОКИЧЕ“.

К – Комуникативни

О – Откриватели

К – Креативни

И – Игриви

Ч – Чаровни

Е – Енергични

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на група „КОКИЧЕ“

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Околен свят

Български език и литература

Околен свят

Математика

Български език и литература

Математика

Конструиране и технологии

Български език и литература

Околен свят

Конструиране и технологии

Физическа култура

Музика

Изобразително изкуство

Физическа култура

Музика

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

Околен свят

Математика

Български език и литература

Физическа култура

 
Презентация - с подбрани снимки от тържества, можете да изтеглите от тук!