Група „Кокиче”

ДГ”Първи юни”,Филиал Соволяно

Смесена група


 


 

Учители: Соня Петрова – ст.учител

Ася Максимова - учител

Помощник възпитател: Венетка Атанасова

 

Седмична програма:


 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Сутрин

Сутрин

Сутрин

Сутрин

Сутрин

ОС

БЕЛ

ОС

Математика

БЕЛ

Математика

КТ

БЕЛ

ОС

КТ

ФК

Музика

ИИ

ФК

Музика

След обяд

След обяд

След обяд

След обяд

След обяд

ИИ

ОС

Математика

БЕЛ

ФК