Проекти

Успешно реализирани проекти пт Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил

ДГ "1 юни" започна работа по проект

 

 През месец ноември 2019 година в детска градина "Първи юни" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година.

 

Повече информация за проекта може да се намери на https://apspo.mon.bg

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search