Проекти

Успешно реализирани проекти пт Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил

„Зелено бъдеще за ДГ ”Първи юни” – „Зорница”

От м. март 2019г. в рамките на три месеца ДГ „Първи юни“ реализира дейност по проект „Зелено бъдеще за ДГ ”Първи юни” – „Зорница” по “Приоритетна област 2: "Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил". Съществен акцент е подобряване на физическата и жизнената среда като задължително условие за ефективна педагогическа дейност, включваща установяване на трайни навици в децата за опазване на околната среда.
• Закупуване на детска беседка с маса и пейки;
• Закупуване и монтиране на въртележка с пейки;


• Закупуване и засаждане на 7 броя широколистни дървета „шестил“;
• Почистване на дворното пространство и залесяване с пряко участие на персонал, родители, род. Настоятелство и жители от квартала

proekt-zorn-1
proekt-zorn-2
proekt-zorn-3
proekt-zorn-4
proekt-zorn-5
proekt-zorn-6
proekt-zorn-7
proekt-zorn-8
proekt-zorn-9

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search