Проекти

Успешно реализирани проекти пт Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил

„ДГ „Първи юни” – наш зелен дом”

В периода от 25.09.2018 до 25.11.2018г. ДГ „Първи юни” реализира дейности по Проект „ДГ „Първи юни” – наш зелен дом” по приоритетна област 1: "Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил" на Община Кюстендил и Платформа Агора. Проектът е за 2000лв и беше одобрен от специална за целта комисия. Реализацията на предвидените в него активности са:
• Монтиране на въртележка и клатушка в двора на централната сграда , кв. „Запад”;
• Закупуване на косачка за трева;
• Закупуване на градинска пейка;


• Засаждане на 15 броя туя с участието на деца, родители и персонал.

proekt-z-1
proekt-z-2
proekt-z-3
proekt-z-4
proekt-z-5
proekt-z-6
proekt-z-7
proekt-z-8

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search