Проекти

Успешно реализирани проекти пт Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил

"Зелени детски градини за устойчиво бъдеще"

Успешно завърши проект "Зелени детски градини за устойчиво бъдеще" с продължителност от 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца +2). Той бе одобрен в рамките на първата покана за проектни предложения по програмата. Публичната общинска институция за деца - детска градина "Детски Радост" от Струмица (Македония), в партньорство с детска градина "Първи юни" от Кюстендил (България). Проектът включва: инвестиционни дейности в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в детските градини в Струмица и Кюстендил

 

(реконструкция; доставка на оборудване за "еко" класни стаи, изграждане на "еко" площадки); изготвяне на програма за укрепване на капацитета на възпитатели и учители; образоване на педагозите в детските градини и родителите в областта на опазването на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси и др. Той завърши с гостуване на 20 деца, 20 родит и 15 учители в ДГ „Детска радост”, гр. Струмица, РМакедония. С неговите дейности ДГ”Първи юни” – с. Соволяно е красива, привлекателна и конкурентно способна на всички останали детски институции.

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search