Финансов компонент (бюджет)

На горе

Финансов компонент (бюджет)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
ДГ "Първи юни" - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.
Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
ДГ "Първи юни" - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2020 г.
ДГ "Първи юни" - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.
ДГ „Първи юни“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
ДГ "Първи юни" - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2020 г.
ДГ „Първи юни“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.

Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-274 от 28.02.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни" гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни" гр.Кюстендил към 30.09.2019 г.
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search