Финансов компонент (бюджет)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.03.2024 г.
Начален бюджет за 2024г. на Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил 2024-bujet
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.12.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.09.2023 г.
Начален бюджет за 2023г. на Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.06.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
ДГ "Първи юни" - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.
Детска градина "Първи Юни" град Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
ДГ "Първи юни" - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2020 г.
ДГ "Първи юни" - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2020 г.
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

    • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search