Работно време на ДГ "Първи юни"

Работно време

Детското заведение е на пет дневна работна седмица

от 6.30 до 18.30ч.

 

 

ДЛЪЖНОСТ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

1.

    

ДИРЕКТОР

 

7.30  - 16.00 ч.

2.

 

УЧИТЕЛИ:

 

I смяна:

II смяна:

    

 

 

  7.00 – 13.30ч.

12.00 – 18.30ч.

3.

 

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

 

  7.00 – 13.30ч.

4.

 

ПОМОЩНИК – ВЪЗПИТАТЕЛИ:

 

I смяна

II смяна

 

 

 

  6.30 – 15.00ч.

10.00 – 18.30ч.

5.

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

  8.00 – 16.30ч.

6.

 

КАНЦЕЛАРИЯ:

АС и ДОМАКИН

 

 

7.30 – 16.00ч.

7.

 

МЕД. СЕСТРИ В ЯСЛЕНА ГРУПА:

 

I смяна

II смяна

обща смяна

 

 

 

  6.30 – 14.00ч.

11.00 - 18.30ч.

10.00 – 17.30Ч.

8.

 

МЕД.СЕСТРА В ДГ «ПЪРВИ ЮНИ»

 

7.30 – 16.00ч.

9.

 

ГОТВАЧИ

 

6.30 – 15.00ч.

 Документа можете да изтеглите от тук:

АНЕЛИЯ СТОЙМИРОВА

    Директор на  ДГ «Първи юни»

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

    • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search