Защита лични данни (GDPR)

Политика за защита на личите данни в на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил

Канал за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“:

Адрес : ДГ "Първи юни", гр.Кюстендил , ул"Добрич" № 2г

Отговорно лице: Десислава Костова - зам.директор

Тел. номер: 0885862885

Имейл: signali1juny@abv.bg

Вътрешни правила за защита на личните данни в ДГ «Първи юни», гр. Кюстендил
Приложение №9 – Заявление за достъп до лични данни.
Приложение №10 – Декларация за обработванеи съхраняване на лични данни на дете, родител или служител от служител на ДГ.
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

    • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search