Достъп до обществена информация

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
Заявления за достъп до обществена информация
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

    • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search