Документи на ДГ - общи

Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за периода 2020-2025 г.

Утвърден със заповед №30 от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 07.09.2023 г.

План за действие през 2023-2024 учебна година към Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за периода 2020-2025 г.

Утвърден със заповед №31 от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 07.09.2023 г.

План за гражданско и патриотично образование в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Програма за осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Програма и мерки за работа с институциите ot ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
План на комисията по качество в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Мерки за внасяне на подобрения за повишаване качеството на образованието в ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил
Критерии и показатели за качество в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
План за квалификационна дейност в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Правилник за дейността на ДГ "Първи юни" през учебната 2023/2024 година

Утвърден със заповед от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 08.09.2023 г.

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година

Утвърден със заповед №11 от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 08.09.2023 г.

Етичен кодекс на работещите в ДГ "Първи юни", Кюстендил
Годишен план за дейността на ДГ "Първи юни" за учебната 2023/2024 година

Утвърден със заповед №2 от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 08.09.2023 г.

Вътрешни правила за осъществяване на подбор при назначаване на персонал в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Вътрешни правила за приемане , обработка и отчитане на сигнали и жалби за нередности, нарушения и корупция на персонал, родители и други лица
План за дете от ДГ "Първи юни", гр. Кюстендилв в риск за учебната 2023/2024 година
План за работа на кординационния съвет за справяне с тормоза в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Процедура за прилагане на механизма за противодействие на тормоза, насилието и агресията в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search