Документи на ДГ - общи

ГРАФИК на Ивета Димитрова, логопед в ДГ“Първи юни“, гр. Кюстендил за лятната работа на учебната 2023-24г
Тематичен план за заниманията по интереси ДГ "Първи юни" през лятната ваканция – 2024 г.
Правилник за дейността на ДГ "Първи юни" през учебната 2023/2024 година (с включени приложения към него)

Утвърден със заповед от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 08.09.2023 г.

Програмна система на детска градина „Първи юни” град Кюстендил

Утвърдена със заповед №129 от 29.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 28.09.2023 г.

Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за периода 2020-2025 г.

Утвърден със заповед №30 от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 07.09.2023 г.

Правилник за пропусквателен режим в на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за 2023-2024 учебна година
Правилник за награди на деца и персонал в на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил
Правила за подкрепа за личностно развитие в на децата от ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за 2023-2024 учебна година
План програма за взаимодействие с Обществения съвет на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за 2023-2024 учебна година
План на комисия по обхват на децата в на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за 2023-2024 учебна година
План за работа с родителите на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за 2023-2024 учебна година
График на логопеда в на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за 2023-2024 учебна година
График на допълнителните дейности Религия в групите на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за 2023-2024 учебна година
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил
План за действие през 2023-2024 учебна година към Стратегия за развитие на ДГ "Първи юни" гр. Кюстендил за периода 2020-2025 г.

Утвърден със заповед №31 от 15.09.2023 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 07.09.2023 г.

План за гражданско и патриотично образование в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Програма за осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
Програма и мерки за работа с институциите ot ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
План на комисията по качество в ДГ "Първи юни", гр. Кюстендил за учебната 2023/2024 година
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

    • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search