Административни услуги

На горе

Административно обслужване

Заявление по наредба 5 - отсъствие по уважителни причини
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ
Процедура - Издаване на дубликати на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ
ПРОЦЕДУРА за издаване на Удостоверения УП-2 и УП-3
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
 
 
Powered by Phoca Download

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search