група „Светулка“
Безплатно

група „Светулка“

  • 00:00:00
  • Втора възрастова група

Малката светулка
има си къщурка,
живее в гората
и нощем свети в тъмнината.
Тя е много мълчалива,
но е палава, игрива.
В свойта ръка пламъче държи,
но пипнеш ли го - ще те изгори.

                          

Педагогически персонал

  1. Надя Помпулуска
  2. Даниела Грозданова

Непедагогически персонал

Пом.възпитатетел Галина Тончева

 

В празна бобова шушулка
шушна-мушна се светулка.
Мигна-смигна, но едва.
И се сгуши след това.
Сгуши се като във люлка
уморената светулка.
Лампичката угаси.
И за сън се нагласи.

Ех, ще се наспи! Но… чакай!
Викна ли за помощ някой?
Кой — залутан в мрака, — кой
сепна късния покой?
В миг от люлката-шушулка
скокна малката светулка.
Светна лампичката… — Хей,
тук съм, не плачи, недей!
Сам не си, не се окайвай!
Потърпи, не се отчайвай!
Подир миг ще долетя.
Твоя път ще осветя…

Седмична програма на група "Светулка"

sedm programa II grupa

 

svetulka

Представяне на група "Светулка"

kitara-1
kitara-10
kitara-11
kitara-12
kitara-13
kitara-14
kitara-15
kitara-16
kitara-17
kitara-18
kitara-19
kitara-2
kitara-20
kitara-21
kitara-22
kitara-23
kitara-24
kitara-25
kitara-26
kitara-27
kitara-28
kitara-29
kitara-3
kitara-30
kitara-31
kitara-4
kitara-5
kitara-6
kitara-7
kitara-8
kitara-9

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

    • телефон +359 78 542 073 - Канцелария

GSM+359 882 885 340
Анелия Стоймирова - Директор

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Search