група „Светулка“

група „Светулка“

  • 00:00:00
  • Първа възрастова група

Малката светулка
има си къщурка,
живее в гората
и нощем свети в тъмнината.
Тя е много мълчалива,
но е палава, игрива.
В свойта ръка пламъче държи,
но пипнеш ли го - ще те изгори.

                          

Педагогически персонал

  1. Ст. Учител Надя Помпулуска
  2. Учител Даниела Грозданова

Непедагогически персонал

Пом.възпитатетел Галина Тончева

 

В празна бобова шушулка
шушна-мушна се светулка.
Мигна-смигна, но едва.
И се сгуши след това.
Сгуши се като във люлка
уморената светулка.
Лампичката угаси.
И за сън се нагласи.

Ех, ще се наспи! Но… чакай!
Викна ли за помощ някой?
Кой — залутан в мрака, — кой
сепна късния покой?
В миг от люлката-шушулка
скокна малката светулка.
Светна лампичката… — Хей,
тук съм, не плачи, недей!
Сам не си, не се окайвай!
Потърпи, не се отчайвай!
Подир миг ще долетя.
Твоя път ще осветя…

Седмична програма на група "Светулка"

sp svetulka 2020

 

svetulka

Представяне на група "Светулка"

FB IMG 1603711758506
FB IMG 1603711777690
FB IMG 1603711818309
FB IMG 1603711838238
FB IMG 1603711849790
FB IMG 1603711853776
FB IMG 1603711896148
FB IMG 1603711908444
FB IMG 1603712223479
FB IMG 1603712278264
FB IMG 1603712296017

За връзка с нас

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email info-1000060@edu.mon.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search