група „Калинка“

група „Калинка“

  • 00:00:00
  • Първа възрастова група
 В нашата градинка
на трънче от къпинка
малката Калинка
скъса свойта пелеринка.
Калинката заплака,
но чу я леля Сврака.
Сложи очилата
и с конеца, и с иглата
скъсаната пелеринка
на трънче от къпинка
едно,две, три
на черни точици заши
                   Две калинки като балеринки
Под дъжда вървели, песнички си пеели
Тралалали нека да вали
От дъждеца ах, нас не ни е страх
Две калинки като балеринки
Под дъжда танцували, пеели, лудували
Тралалали нека да вали
От дъждеца ах, нас не ни е страх
Две калинки като балеринки
Под дъжда вървели, песнички си пеели
Тралалали нека да вали
От дъждеца ах, нас не ни е страх
       

Педагогически персонал

  1. Мая Ангелова-старши учител
  2. Екатерина Иванова-старши учител

Непедагогически персонал

Даниела Априлова-пом. възпитател

 

ПОРТФОЛИО НА ГРУПА „КАЛИНКА“ ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“

Седмична програма

s programa kalinka 2019 2020

Представяне на група "Калинка"

kalinka-01
kalinka-02
kalinka-03
kalinka-04
kalinka-05

Connect with us

2500 гр. Кюстендил, кв. Запад, ДГ "Първи юни", България

  • телефон+359 78 542 073

  • GSM+359 882 885 340

  • Email dg_1juny@abv.bg

Новини от ДГ "Първи юни"

Въведете имейла си и ние ще Ви изпращаме повече информация от ДГ

Search