Малките „Зайчета” с удоволствие, радост и желание вече участват в планираните ситуации.

 

Интериорът и екстериорът – новата външна площадка и занималнята, през тази година бяха обновени с ентусиазма на родители и учители.

Група „Зайче”, с нов състав – новоприетите две и три годишни момичета и момчета:

 

На 19.02. беше проведен открит урок на тема "145 години от обесването на Васил Левски",съвместно с група "Зайче" и група "Гъбка".

На 1.12.2017г. се проведе открит урок с група "Зайче" на тема: "Взаимодействие между човека и околната среда".