Изпращане на децата в първи клас!

На гости на групКата ни е Рая Цонева

Колко хубаво е при старите приятели

 

На 30.03.2016г. децата от група Славейче зарадваха своите родители със спектакъла Пролетен карнавал на здравето.

Малките славейчета се представиха чудесно и въодушевиха и специалните гости г-жа Нели Петкова и г-жа Даниела Виткова.

Празникът на групата завърши с благодарствени думи към учителките г-жа Петрова и г-жа Борисова.

учителки: Ася Максимова и Екатерина Иванова, пом.възпитател: Красимира Заекова

 

Славейчета сме чудесни, растем с игри и песни,

Играем, пеем и се веселим, приятели сме всички,

Обичаме се дружно и играем задружно.

Ако искаш да те развеселим и да те повеселим,

Ела при нас, заповядай и се забавлявай!

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на група“ СЛАВЕЙЧЕ “

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Български език и литература

Математика

Музика

Математика

Български език и литература

Околен свят

Околен свят

Български език и литература

Околен свят

Математика

Музика

Физическа култура

Конструиране и технологии

Физическа култура

Изобразително изкуство

         

Конструиране и технологии

Български език и литература

Околен свят

Изобразително изкуство

Физическа култура