"Благодарим ви родители за партньорството и сътрудничеството!

Със средствата събрани от Коледния благотворителен базар, бяха закупени красивия килим и кухня за децата от група "Палавници"" - Гергана Крумова и Румяна Матуска

Участие на група "Палавници" в спортния празник съвместно с групи от други детски градини в ОДЗ "Май" - филиал село Копиловци в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата от етническите малцинства.

На гости в библиотеката на Читалище "Пробуда" по случай 2 април -Международен ден на детската книга . Група "Гъбка" и гр."Палавници" при ОДЗ "Първи юни".

На 2 Март 2016 г. в група "Палавници" при ОДЗ Първи Юни" филиал "Зорница" се проведе урок по РОДОЛЮБИЕ.

Децата с чувство на гордост разказваха за живота и делото на двамата велики българи Христо Ботев и Васил Левски.

С много плам в очите и патриотично чувство децата рецитирахастихотворенията на Ботев - "На прощаване", "Майце си", "Хайдути", "Моята молитва", "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски".

Госпожа Матуска и госпожа Крумова пожелаха на децата да бъдат достойни българи и България да бъде винаги в сърцата им.

Учителки: Гергана Крумова и Румяна Матуска
Помощник възпитател
: Любка Савева

 

Палавници се наричаме и игрите най- обичаме!

В група „Палавници“ сме малки, весели момченца и момиченца!

Сутрин идваме с усмивка при своите приятели добри.

Учим, играем и пеем – весело си живеем!

 

Седмично разпределение на педагогическите ситуации на група „ ПАЛАВНИЦИ“

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Български език и литература

Музика

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Околен свят

Математика

Конструиране и технологии

Околен свят

Изобразително изкуство

Конструиране и технологии

Изобразително изкуство

Физическа култура

Музика

Физическа култура

         

Физическа култура

Околен свят

Математика

Български език и литература

Околен свят