"Благодарим ви родители за партньорството и сътрудничеството!

Със средствата събрани от Коледния благотворителен базар, бяха закупени красивия килим и кухня за децата от група "Палавници"" - Гергана Крумова и Румяна Матуска

Участие на група "Палавници" в спортния празник съвместно с групи от други детски градини в ОДЗ "Май" - филиал село Копиловци в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата от етническите малцинства.

На гости в библиотеката на Читалище "Пробуда" по случай 2 април -Международен ден на детската книга . Група "Гъбка" и гр."Палавници" при ОДЗ "Първи юни".

На 2 Март 2016 г. в група "Палавници" при ОДЗ Първи Юни" филиал "Зорница" се проведе урок по РОДОЛЮБИЕ.

Децата с чувство на гордост разказваха за живота и делото на двамата велики българи Христо Ботев и Васил Левски.

С много плам в очите и патриотично чувство децата рецитирахастихотворенията на Ботев - "На прощаване", "Майце си", "Хайдути", "Моята молитва", "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски".

Госпожа Матуска и госпожа Крумова пожелаха на децата да бъдат достойни българи и България да бъде винаги в сърцата им.

Група „Палавници” – Първа група


 

Учители: Румяна Владимирова Матуска – ст.учител

Вержиния Секулова - учител

Помощник възпител: Любка Савева

 

Седмична програма:


 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Сутрин

Сутрин

Сутрин

Сутрин

Сутрин

Бълг.език

Околен свят

Математика

Музика

Физ.култура

Изобр.изкуство

Музика

Физ.култура

Бълг.език

КТ

След обяд

След обяд

След обяд

След обяд

След обяд

Физ.култура

Изобр.изкуство