ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ПЪРВИ ЮНИ, КЮСТЕНДИЛ, КВ. „ЗАПАД” ТЕЛ.: 078/ 55 20 73, e-mail: odz1juny@abv.bg

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

ОТ(трите имена на родителя)...............................................................................................................

Адрес:..................................................................тел.:............................................

Желая да взимам храна от детска кухня за детето ми.......................................

......................................................на възраст.........................................................

Прилагам следните документи:

  1. Копие от акт за раждане на дедето;

  2. Бележка от личен лекар за хранителен режим на дедето;

 

 

......................2015г. Подпис :.................................

Гр.Кюстендил

 

 

 

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „ПЪРВИ ЮНИ”, КЮСТЕНДИЛ, КВ.”ЗАПАД”, ТЕЛ.: 078/ 55 20 73, e-mail:odz1juny@abv.bg

 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ УСЛУГАТА –

ДЕТСКА КУХНЯ

  1. Един купон за детската кухня е 2.00лв.

  2. Закупуването на купони за храна се извършва след представянето на Абонаментна карта за детска кухня.

  3. Поради невъзможност да бъде използван закупения купон сте длъжни да ни уведомите 24 часа предварително. Същият купон може да бъде презаверен за друга дата в рамките на календарната 2015г.

  4. Купони се закупуват и презаверяват от домакин-касиера на детското заведение.