Правилник за дейността на ДГ "Първи Юни" можете да изтеглите от следните линкове:

част 1
част 2
част 3