Днес, 23.02.2018г., на децата в ДГ"Първи юни" им бяха представени презентации за това какво е агресия, кои са ценностите и добродетелите и как да се научим на Толерантност.

Децата от група "Маргаритка", съвместно с групите " Светулка" и " Славейче" посетиха "Музейна работилничка", в Исторически музей град Кюстендил.

 

Обновяване на сграда – детска градина в село Соволяно, Община Кюстендил

 CB006.1.11.079/PP2-10

Детска градина Първи юни град Кюстендил възнамерява да възложи договор за реновиране на сграда – детска градина, находяща се в село Соволяно, община Кюстендил, България с финансовата помощ от Програма Interreg - ИПП ТГС България - Бивша югославска република Македония 2014- 2020 г. Тръжната документация е на разположение в ДГ Първи юни, град Кюстендил, ул Харалампи Митев, кв Запад, 2500 Кюстендил, България и публикувана на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

Крайният срок за подаване на оферти е 15.02.2018, 16:30 (местно време). Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

 

Изтегли тръжната документация от тук!

 

15 Януари 2018 г.

В дните посветени на здравословното хранене, група "Светулка" , съвместно с група "Маргаритка " и група "Славейче , посетиха хлебозавод "Демеа" и се запознаха с технологията за производство на хляб.

 

В рамките на реализацията на проекта "Еко-градини за устойчиво бъдеще" се състоя двудневен семинар, на който беше представен излезлия от печат Еко - наръчник за екологично образование на деца от предучилищна възраст, предназначен за педагозите от детските градини от Струмица и Кюстендил. Неговата цел е подобряване и насърчаване на тяхното професионално развитие и промяна на начина, по който децата от предучилищна възраст се образоват по теми в областта на екологичното образование като опазване на околната среда, устойчиво използване на природните ресурси и др.

„Този проект беше много нужен на нашата детска градина. Имаме 10 активности и по- голямата част от тях вече са факт. Беше санирана сградата на „Първи юни” в село Соволяно. Направени бяха детски еко площадки в трите ни сгради- централната, сграда „Зорница” и в Соволяно. Поставени са соларни системи, с бойлери за кухненските блокове в Кюстендил- централна сграда и Соволяно.

Създадени са 3 екологични кабинета, в трите ни сгради. Много добри, приятелски и професионални отношения имаме с колегите от „Детска радост” в Струмица. Създадохме един Екологичен наръчник. В България няма подобно издание, което да дава насоки за работата за екологичното възпитание на децата в предучилищна възраст.

Разработени са дидактични игри. Изданието е в 500 броя и вече излезе от печат, ще подарим от него на колегите от всички детски градини в Кюстендил и Струмица”, коментира директорът на ДГ „Първи юни” Даниела Виткова. 

Педагозите от Кюстендил и Струмица изготвиха по време на работната си среща и една Програма, която ще фиксира екологични активности по месеци през цялата учебната година. Едно от най- интересните предложения от македонска страна, бе създаването от децата на Еко сапун.