15 педагози от детска градина „Първи юни”, гр. Кюстендил  се срещнаха с 15 техни колеги от ДГ „Детска радост”, гр. Струмица, Македония, по проект „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”. Целта на двудневният уъркшоп беше укрепване на капацитета на педагогическия персонал от детските градини в Струмица и Кюстендил чрез обмен на добри практики в областта на екологичното образование.  Бяха представени  сходни проекти и най- добрите европейски и световни практики с екологична насоченост.

 

Струмица

 

Педагозите се запознаха с работната  версия на Наръчника за екологично образование на деца, предназначен за педагози от детските градини.
“Неговата цел  е подобряване и насърчаване на професионално развитие на учителите от двете страни, в посока опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси, а следователно и насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия, икономията на енергия. В лицето на нашите партньори и колеги от гр. Струмица ние открихме ново приятелство, опиращо се на професионални интереси, общи културни традиции и нациоални ценности”, коментира пред Дарик директорът на ДГ “Първи юни”- Кюстендил Даниела Виткова, която направи и презентацията на Наръчника за екологично образование..

 

Струмица

       

 

В края на месец август предстои тридневен семинар в гр. Кюстендил,   който ще продължи  съвместната работа по проектните дейности.
Монтирани са вече соларните системи в централната сграда на ДГ «Първи юни» и във филиала с. Соволяно. Петстотин литрови бойлери вече осигуряват топла вода за нуждите на двете кухни. Три нови детски площадки (с тартаново покритие, пясъчник, люлки) в трите сгради- централната в кв. “Запад”, “Зорница” и в Соволяно, вече са любимо място на децата.  Монтира се и оборудването в три нови кабинети по екология, за трите сгради на ДГ «Първи юни», с три интерактивни дъски , лаптопи и мултимедии, каза още Даниела Виткова. В ход е и санирането на сградата в село Соволяно.
 

Учителите от ДГ "Първи юни" бяха подготвили подаръци за колегите си от Празника на черешата. Директорът Даниела Виткова подари репродукция на картина на Владимир Димитров- Майстора на директорката на ДГ "Детска радост"- Струмица Тинка Маркова.

 

Струмица

Деца от предучилищна възраст взеха участие в празника на руската песен и танц, с ръководител Павел Чавдаров. Те се представиха повече от добре и получиха награди, както грамота и бурни аплодисменти. Браво на талантливите деца от групи "Мечо Пух", "Славейче" и "Палавници".

На 18.05.2017г. се проведе съвместен спортен празник в двора на детската градина. В това мероприятие участваха всички групи и техни родители, като всяка група предложи игра, която припомни детството на родителите. Целта на този празник бе да подкрепим спорта и да покажем на децата, че споруването е здраве, сила и красота. НЕКА СТИМУЛИРАМЕ ДЕЦАТА СИ ДА СПОРТУВАТ!

В седмицата на гората лесовъди от града, гостуваха на ДГ "Първи юни". Те подариха на децата къщички за пиленца и благоуханни дръвчета, с които обогатиха двора с още зеленина и свежест, а пък и птичките ще имат винаги подслон и зрънца.

Освен това инж.Иванов показа на децата нови игри за опазването на гората от пожари и други бедствия. Беше наистина много вълнуващ ден!

 

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 се изпълнява по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Водещ партньор по проекта е Публично общинска институция за деца - Детска градина "Детски Радост", гр. Струмица (Македония), а партньор е Детска градина "Първи юни", гр. Кюстендил (България). Съвместният проект има за цел да допринесе за защита на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси на трансграничния регион чрез инвестиции в еко-инфраструктура и изграждане на капацитет, свързан с енергийната ефективност, особено при децата от детските градини и предучилищна възраст.

 

Продължителност на проекта: 18.10.2016 - 17.04.2018 (18 месеца)

Общ бюджет на проекта: 398 574.35 евро

 

В рамките на проекта ще се проведат следните основни дейности:

  • Изработване на съвместен еко-наръчник, предназначен за педагози от детските градини, изготвен въз основа на добри практики и съобразен с изискванията на национални и международни приоритети.
  • Изграждане на капацитет и работа в «мрежи» на педагозите, посредством обучения с фокус върху съвременните дидактически принципи и методи.
  • Ремоделиране в "еко - градини" на съществуващи обекти от детските градини в Струмица - една сграда - детска градина ще бъде реконструирана, а енергийно - ефективни светодиодни лампи/крушки и соларни системи ще се монтират в други 3 детски градини.
  • Ремоделиране в "еко - градини" на вече съществуващи сгради - детски градини в Кюстендил - сграда на Детска градина «Първи юни» в село Соволяно ще бъде ремонтирана, а 2 соларни системи ще се монтират в сградата на детска градина «Първи юни» в кв. «Запад» и сградата на детска градина «Зорница».
  • Ремонт на детски площадки за игра в трите сгради на ДГ «Първи юни», град Кюстенднил.
  • Закупуване на оборудване за "еко" класни стаи - 8 интерактивни дъски, 8 LCD проектори и 8 преносими компютри и ще се монтират в 5 сгради на детски градини в Струмица и в 3 сгради - детски градини в Кюстендил.
  • Дейност «Детско творчество» - дейността ще се състои от музикални изпълнения, свързани с околната среда, творческо състезание и игри за децата, свързани с рационалното използване на ЕЕ и ВЕИ.
  • Организиране на еднодневен трансграничен панаир за насърчаване на знанията на децата за околната среда и "еко" инициативи, който ще се проведе в гр. Струмица с участието на деца от детските градини в Кюстенднил и Струмица, както и родители и преподаватели от трансграничния регион.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.