15 СЕПТЕМВРИ - в този празничен ден нашата детска градина посрещна всички свои възпитаници, включително и най-малките, които прекрачиха прага за първи път. По стар български обичай децата бяха посрещнати с питка и мед, а бъдещите ученици откриха новата учебна година под звуците на химна на детската градина и знамето с нейното лого.

Тържествено откриване имаше и в с. Соволяно - в двора на обновената сграда, децата зарадваха своите гости с много песни и танци.

НЕКА БЪДЕ СПОРНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!!!

Проектът "Зелени детски градини за устойчиво бъдеще", продължава с гостуването на учители от гр. Струмица, Македония на ДГ "Първи юни".

Общо 30 учители от двете градини бяха на 3-дневен семинар в гр.Кюстендил, като основната тема беше "Екологичното образование на децата в предучилищна възраст". Директорът и учители от ДГ "Първи юни" чрез презентации показаха, как можем да научим децата да опазват околната среда. Имаше и важни гости-лектори от Македония: проф. Константин Петковски и Весна Йованова - директор на детска градина в гр.Каменица.

Проектът „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще” е финансиран от програмата за ТГС между България и Македония, 2014- 2020 г. Чрез него бе санирана сградата на детска градина „Първи юни” в село Соволяно, където са поставени и соларни батерии. Соларни системи има и на централната сграда на „Първи юни” в кв. „Запад”, чрез които се захранва с топла вода кухненския блок на детската градина. Изградени са вече 3 еко- детски площадки до централната сграда и базите-„ Зорница” и Соволяно. Оборудвани са 3 еко кабинета, с интерактивни дъски, мултимедия и лаптопи. „ Това е един много амбициозен проект, с над 10 дейности, много необходими за нашата детска градина. Чрез него, не само ще се обогати материалната база, но и учителите придобиват знания и умения за екологично образование на децата в предучилищната възраст. Изгражда се капацитет на учителите и работа в мрежа. Изписваме и Екологичен наръчник, какъвто няма разработен към момента за работата на учителите в детските градини. Проведен бе вече двудневен семинар в Струмица, запознаха се колегите с най- добрите световни практики за екологично образование и сега в Кюстендил продължаваме да работим по темата. Имаме разработени презентации, как учителите интегрират направлението Околен свят, с математика, български език и как във всяка ситуация се вмъква темата за екологичното образование”, коментира директорът на ДГ „Първи юни” Даниела Виткова.„Този проект води до едно силно и полезно партньорство между двете детски градини, между двете общини и най- вече е полезен за децата, като целева група. Трябва да чуваме природата, за да е здрава и хубава. В Струмица се ремонтира цялостно една детска градина  и се надявам да е готова до началото на учебната година, и ще има инвестиции в още два сгради. Следва още една работилница в Струмица. После еднодневни визити на деца и родители в Струмица и Кюстендил, и накрая ще има панаир за екологичното образование”, каза Драган Гонев от община Струмица, част от екипа по проекта.

По плана за лятната работа децата от ДГ "Първи юни", изработиха хвърчила и играха с тях на воля.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции МОН със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване сигурността в образователните институции.

Предлагаме на вашето внимание:

  1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, за работа с деца със специални нужди и др., както и кратка информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.

 

  1. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.

 

С уважение,

 

ДАНИЕЛА ВИТКОВА

Директор на ДГ „Първи юни”

Петнадесет учители от ДГ "Първи юни",гр.Кюстендил се срещнаха с петнадесет свои колеги от ДГ "Детска радост", гр.Струмица в Македония, по съвместния проект "Зелени детски градини за устойчиво бъдеще". Целта бе укрепване на капацитета на педагогическия персонал чрез обмен на добри практики в областта на екологичното образование. Педагозите се запознаха и с  "Наръчника за екологично образование на деца", чиято цел е подобряване и насърчаване на професионалното развитие на учителите от двете страни.

В края на м.Август предстои посещение в гр.Кюстендил на учителите от гр.Струмица, което ще продължи съвместната работа по проектните дейности.