По плана за лятната работа децата от ДГ "Първи юни", изработиха хвърчила и играха с тях на воля.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции МОН със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето и други отговорни институции разработи Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване сигурността в образователните институции.

Предлагаме на вашето внимание:

  1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата, за работа с деца със специални нужди и др., както и кратка информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.

 

  1. Информация за същността на всеки един вид социална услуга.

 

С уважение,

 

ДАНИЕЛА ВИТКОВА

Директор на ДГ „Първи юни”

Петнадесет учители от ДГ "Първи юни",гр.Кюстендил се срещнаха с петнадесет свои колеги от ДГ "Детска радост", гр.Струмица в Македония, по съвместния проект "Зелени детски градини за устойчиво бъдеще". Целта бе укрепване на капацитета на педагогическия персонал чрез обмен на добри практики в областта на екологичното образование. Педагозите се запознаха и с  "Наръчника за екологично образование на деца", чиято цел е подобряване и насърчаване на професионалното развитие на учителите от двете страни.

В края на м.Август предстои посещение в гр.Кюстендил на учителите от гр.Струмица, което ще продължи съвместната работа по проектните дейности.

15 педагози от детска градина „Първи юни”, гр. Кюстендил  се срещнаха с 15 техни колеги от ДГ „Детска радост”, гр. Струмица, Македония, по проект „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”. Целта на двудневният уъркшоп беше укрепване на капацитета на педагогическия персонал от детските градини в Струмица и Кюстендил чрез обмен на добри практики в областта на екологичното образование.  Бяха представени  сходни проекти и най- добрите европейски и световни практики с екологична насоченост.

 

Струмица

 

Педагозите се запознаха с работната  версия на Наръчника за екологично образование на деца, предназначен за педагози от детските градини.
“Неговата цел  е подобряване и насърчаване на професионално развитие на учителите от двете страни, в посока опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси, а следователно и насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия, икономията на енергия. В лицето на нашите партньори и колеги от гр. Струмица ние открихме ново приятелство, опиращо се на професионални интереси, общи културни традиции и нациоални ценности”, коментира пред Дарик директорът на ДГ “Първи юни”- Кюстендил Даниела Виткова, която направи и презентацията на Наръчника за екологично образование..

 

Струмица

       

 

В края на месец август предстои тридневен семинар в гр. Кюстендил,   който ще продължи  съвместната работа по проектните дейности.
Монтирани са вече соларните системи в централната сграда на ДГ «Първи юни» и във филиала с. Соволяно. Петстотин литрови бойлери вече осигуряват топла вода за нуждите на двете кухни. Три нови детски площадки (с тартаново покритие, пясъчник, люлки) в трите сгради- централната в кв. “Запад”, “Зорница” и в Соволяно, вече са любимо място на децата.  Монтира се и оборудването в три нови кабинети по екология, за трите сгради на ДГ «Първи юни», с три интерактивни дъски , лаптопи и мултимедии, каза още Даниела Виткова. В ход е и санирането на сградата в село Соволяно.
 

Учителите от ДГ "Първи юни" бяха подготвили подаръци за колегите си от Празника на черешата. Директорът Даниела Виткова подари репродукция на картина на Владимир Димитров- Майстора на директорката на ДГ "Детска радост"- Струмица Тинка Маркова.

 

Струмица

Деца от предучилищна възраст взеха участие в празника на руската песен и танц, с ръководител Павел Чавдаров. Те се представиха повече от добре и получиха награди, както грамота и бурни аплодисменти. Браво на талантливите деца от групи "Мечо Пух", "Славейче" и "Палавници".