На 22.02.2018г.- в деня за борба с агресията децата от група „Пипи” и група„Зайче” имаха урок на тема „Доброто”. В екологичния кабинет децата гледаха презентации за доброто,за приятелството и вълшебните думи. А след това изпяхме песнички за доброто.Рецитирхме и стихотворението „Доброта” от Нора Гаджева.

За финал рисувахме по двойки-малки и голями деца.

Деца от ДГ "Първи юни" подариха мартенички на домуващите и персонала на дом "Ильо Войвода",като бяха подготвили и специална празнична програма за хората от дома. Мартениците бяха изработени от децата от детската градина, съвместно с родители и роднини.

Днес, 23.02.2018г., на децата в ДГ"Първи юни" им бяха представени презентации за това какво е агресия, кои са ценностите и добродетелите и как да се научим на Толерантност.

Децата от група "Маргаритка", съвместно с групите " Светулка" и " Славейче" посетиха "Музейна работилничка", в Исторически музей град Кюстендил.

 

Обновяване на сграда – детска градина в село Соволяно, Община Кюстендил

 CB006.1.11.079/PP2-10

Детска градина Първи юни град Кюстендил възнамерява да възложи договор за реновиране на сграда – детска градина, находяща се в село Соволяно, община Кюстендил, България с финансовата помощ от Програма Interreg - ИПП ТГС България - Бивша югославска република Македония 2014- 2020 г. Тръжната документация е на разположение в ДГ Първи юни, град Кюстендил, ул Харалампи Митев, кв Запад, 2500 Кюстендил, България и публикувана на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

Крайният срок за подаване на оферти е 15.02.2018, 16:30 (местно време). Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

 

Изтегли тръжната документация от тук!

 

15 Януари 2018 г.