Меморандум за сътрудничеството подписаха директорите на Детска градина “Първи юни”- Кюстендил, Даниела Виткова и Детска градина “Детска радост” в Струмица, Тинка Маркова. Това стана по време на заключителната пресконференция по проект “Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се финансира по програмата за ТГС България- Македония.

На заключителните дейности по проекта- пресконференция и трансграничен панаир “Еко забава за деца от Струмица и Кюстендил”, присъстваха кметът на община Струмица Коста Яневски, държавният секретар на Министерството на местното самоуправление на Македония Кирил Парталов. От името на община Кюстендил, поздравления за успешното реализиране на поректа поднесе Светослава Макенджиева, директор на дирекция “Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”. 

На заключителните дейности по проекта- пресконференция и трансграничен панаир “Еко забава за деца от Струмица и Кюстендил”, присъстваха кметът на община Струмица Коста Яневски, държавният секретар на Министерството на местното самоуправление на Македония Кирил Парталов. От името на община Кюстендил, поздравления за успешното реализиране на поректа поднесе Светослава Макенджиева, директор на дирекция “Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”. 

В рамките на проекта бе санирана и обновена сградата на детската градина в село Соволяно, изградени са 3 детски еко площадки- в централната сграда на ДГ “Първи юни”, в “Зорница” и в Соволяно; създадени са “3 зелени кабинети”, оборудвани с мултимедия и лаптопи; инсталирани са слънчеви колектори за  загряване на битова гореща вода в 500- литрови  бойлери, на сградите на детска градина “Първи юни” в кв. “Запад” и в с. Соволяно; разработен бе Еко- наръчник, за екологичното образование на децата от предучилищна възраст и за тяхното насърчаване по опазване на околната среда и др.

Общият бюджет, разпределен по равно между партньорите е: 398 574.35 евро.