20 деца, 20 родители и 5 учители от детска градина “Първи юни”- Кюстендил твориха заедно с деца от детска градина “Детска радост” в Струмица, Македония. Гостуването бе част от проекта „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се реализира по програмата за ТГС България- Македония.
Децата от двете страни изработиха в работилница “Креативни деца” уникални макети от рециклирани и природни материали. Сред тях бяха щъркел, с пера от найлонови чували, който държи в човката си торбичка с боклуци, като знак, че иска да живее в чиста околна среда; картини от разноцветни капачки, с ветрогенератори; еко селище; къща с покрив от естествена трева и др. 

“Пред нас стои задачата да възпитаваме в децата гражданска позиция и навици за рационално и икономично използване на енергийните ресурси. Могат ли малките деца да се интересуват от спестяване на електроенергия и дадат своя принос? Категорично- Да! Като  променим навиците им чрез достатъчно знания, примери и собствено поведение”, коментира директорът на ДГ “Първи юни” Даниела Виткова. Тя обсъди с директора на ДГ "Детска радост" в Струмица Тинка Маркова, гостуването на деца от Македония в Кюстендил на 22 май. 

Фокусът на проекта „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще” е опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси в региона, чрез инвестиции в “зелена инфраструктура” и образование на децата в предучилищна възраст в сферата на енергийната ефективност.