На 20.03.2018г.се проведе Пролетно тържество.Гостите бяха посрещнати с много песни, стихотворения,танци и игри,свързани с Пролетта.