Обновяване на сграда – детска градина в село Соволяно, Община Кюстендил

 CB006.1.11.079/PP2-10

Детска градина Първи юни град Кюстендил възнамерява да възложи договор за реновиране на сграда – детска градина, находяща се в село Соволяно, община Кюстендил, България с финансовата помощ от Програма Interreg - ИПП ТГС България - Бивша югославска република Македония 2014- 2020 г. Тръжната документация е на разположение в ДГ Първи юни, град Кюстендил, ул Харалампи Митев, кв Запад, 2500 Кюстендил, България и публикувана на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

Крайният срок за подаване на оферти е 15.02.2018, 16:30 (местно време). Възможна допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ ; http://www.1juny.com/

 

Изтегли тръжната документация от тук!

 

15 Януари 2018 г.