Проектът "Зелени детски градини за устойчиво бъдеще", продължава с гостуването на учители от гр. Струмица, Македония на ДГ "Първи юни".

Общо 30 учители от двете градини бяха на 3-дневен семинар в гр.Кюстендил, като основната тема беше "Екологичното образование на децата в предучилищна възраст". Директорът и учители от ДГ "Първи юни" чрез презентации показаха, как можем да научим децата да опазват околната среда. Имаше и важни гости-лектори от Македония: проф. Константин Петковски и Весна Йованова - директор на детска градина в гр.Каменица.

Проектът „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще” е финансиран от програмата за ТГС между България и Македония, 2014- 2020 г. Чрез него бе санирана сградата на детска градина „Първи юни” в село Соволяно, където са поставени и соларни батерии. Соларни системи има и на централната сграда на „Първи юни” в кв. „Запад”, чрез които се захранва с топла вода кухненския блок на детската градина. Изградени са вече 3 еко- детски площадки до централната сграда и базите-„ Зорница” и Соволяно. Оборудвани са 3 еко кабинета, с интерактивни дъски, мултимедия и лаптопи. „ Това е един много амбициозен проект, с над 10 дейности, много необходими за нашата детска градина. Чрез него, не само ще се обогати материалната база, но и учителите придобиват знания и умения за екологично образование на децата в предучилищната възраст. Изгражда се капацитет на учителите и работа в мрежа. Изписваме и Екологичен наръчник, какъвто няма разработен към момента за работата на учителите в детските градини. Проведен бе вече двудневен семинар в Струмица, запознаха се колегите с най- добрите световни практики за екологично образование и сега в Кюстендил продължаваме да работим по темата. Имаме разработени презентации, как учителите интегрират направлението Околен свят, с математика, български език и как във всяка ситуация се вмъква темата за екологичното образование”, коментира директорът на ДГ „Първи юни” Даниела Виткова.„Този проект води до едно силно и полезно партньорство между двете детски градини, между двете общини и най- вече е полезен за децата, като целева група. Трябва да чуваме природата, за да е здрава и хубава. В Струмица се ремонтира цялостно една детска градина  и се надявам да е готова до началото на учебната година, и ще има инвестиции в още два сгради. Следва още една работилница в Струмица. После еднодневни визити на деца и родители в Струмица и Кюстендил, и накрая ще има панаир за екологичното образование”, каза Драган Гонев от община Струмица, част от екипа по проекта.