Петнадесет учители от ДГ "Първи юни",гр.Кюстендил се срещнаха с петнадесет свои колеги от ДГ "Детска радост", гр.Струмица в Македония, по съвместния проект "Зелени детски градини за устойчиво бъдеще". Целта бе укрепване на капацитета на педагогическия персонал чрез обмен на добри практики в областта на екологичното образование. Педагозите се запознаха и с  "Наръчника за екологично образование на деца", чиято цел е подобряване и насърчаване на професионалното развитие на учителите от двете страни.

В края на м.Август предстои посещение в гр.Кюстендил на учителите от гр.Струмица, което ще продължи съвместната работа по проектните дейности.